kay
30 مهر 1401 - 09:32

جزئیات برکناری مدیرعامل استقلال/ تصمیم در جلسه شبانه وزارت ورزش!

مدیرعامل باشگاه استقلال در شرایطی از مسئولیت خود کنار گذاشته شد که اعضای هیات مدیره با دعوت وزارت ورزش در جلسه شبانه‌ای شرکت و تنها به امضا صورتجلسه اکتفا کردند! به گزارش خبرنگار مهر، تغییراتی که در مدیریت باشگاه استقلال صورت گرفت حرف و حدیث زیادی را در مورد دلایل کنار گذاشتن مصطفی آجورلو به وجود آورد. در حالی که این تغییر از سوی وزارت ورزش صورت گرفته بود اما عنوان شد با تصمیم هیات مدیره انجام شده است. پس از آنکه وزارت ورزش تصمیم به تغییر مدیریت در باشگاه استقلال گرفت، سه عضو هیات مدیره را به ساختمان این وزارتخانه فرا خواند تا در مورد مدیرعامل باشگاه صورتجلسه مورد نظر را امضا کنند. این جلسه در شرایطی تشکیل شده بود که مصطفی آجورلو در آن حضور نداشت. از بین اعضای هیات مدیره دعوت شده به وزارت ورزش محمد مومنی این صورتجلسه را امضا نمی کند و بالاجبار افضلی چهارمین عضو هیات مدیره به وزارت ورزش فراخوانده می شود و بالاخره در ساعت ٢١ صورتجلسه مورد نظر وزارت ورزش با سه امضا مورد تایید قرار گرفته و اجرایی می شود. با این شرایط مشخص است که اعضای هیات مدیره تنها دستور وزارت ورزش را اجرایی کردند و هیچ دخل و تصرفی در این تصمیم از قبل گرفته شده نداشتند چرا که حجت کریمی یکی از اعضای هیات مدیره یک روز قبل از این اتفاق برکناری آجورلو را تکذیب کرده بود! عضو هیات مدیره باشگاه استقلال همچنین ادعا کرده آجورلو به جلسه هیات مدیره دعوت شده و در آن شرکت نکرد در حالی که مسئولیت برگزاری جلسه بر عهده رییس هیات مدیره است و آجورلو اعضا را برای حضور در این جلسه آن هم در محل وزارت ورزش دعوت نکرده و حتی از برگزاری این نشست یی خبر بوده است! سایر اعضا هم اگر درخواستی برای برگزاری جلسه داشتند لازم بود این خواسته را به صورت مکتوب به رییس هیات مدیره اعلام می کردند که چنین مکاتبه ای وجود نداشته است! آنچه مسلم است برکناری آجورلو تصمیم مستقیم وزارت ورزش بوده و جلسه مخفیانه ساعت ٢٠ تا ٢٢ شب نیز به همین منظور در محل وزارت ورزش برگزار شد و اعضای هیات مدیره در همان روز برای امضای صورتجلسه از پیش آماده شده و انتخاب فتح الله زاده به جای آجورلو دعوت شدند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 795183